Dökümanlar

Yönetim Sistemi Standardlarında da olduğu gibi TS EN ISO/IEC 17025 standardı da, bir deney veya kalibrasyon laboratuvarının kalite yönetim sisteminin dokümante edilmesini gerektirmektedir. Dokümantasyon oluşturulması, kalite yönetim sistemini kurarken, uygularken ve etkinliğini sürekli iyileştirirken, proses yaklaşımının uygulanmasını teşvik eder.

Bir bir deney veya kalibrasyon laboratuvarının laboratuvarın fonksiyonunu etkili olarak yerine getirebilmesi için, birbirine bağlı çok sayıda faaliyetleri tanımlaması ve yönetmesi gerekir. Girdilerin çıktılara dönüştürülmesini sağlamak için, kaynakları kullanan ve bir düzen içinde yönetilen bir faaliyet, proses olarak kabul edilebilir. Genellikle, proseslerden birisinin çıktısı, doğrudan bir sonrakinin girdisini oluşturur.

Bir bir deney veya kalibrasyon laboratuvarında, proseslerin tanımlanması, bunların birbirleriyle etkileşimlerinin olması ve yönetilmeleri ile birlikte bir prosesler sisteminin uygulanması, “proses yaklaşımı” olarak ifade edilebilir. Proses yaklaşımının bir faydası, prosesler sistemi içerisindeki ayrı ayrı prosesler arasındaki bağlantılarda ve bunların bileşimi ve etkileşimi üzerinde, sürekli kontrol sağlamasıdır.

Bir bir deney veya kalibrasyon laboratuvarı da TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında kalite yönetim sistemini dokümante etmek için seçme esnekliğine sahiptir. Her bir deney veya kalibrasyon laboratuvarı, kalite yönetim sistemini ve proseslerini etkili plânladığını, işlettiğini, kontrol ettiğini ve sürekli iyileştirdiğini göstermek için gerekli dokümantasyonu geliştirmelidir.

Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu, bir kuruluşun tüm faaliyetleriyle veya bu faaliyetlerin seçilen bir bölümüyle, örneğin; sunulan hizmetlerin, proseslerin, müşteri sözleşme şartlarının, ilgili yasal mevzuatın veya kuruluşun kendisine bağlı olarak belirlenen ihtiyaçlarla ilgili olabilir. Önemli olan, kalite yönetim sistemi dokümantasyonunun şartları ve içeriğinin, hedeflenen kalite standardlarını karşılamasıdır.

Kalite Rehberi, Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonuna yardımcı olmak amacıyla bu doküman paketini hazırlamıştır. Bu paketin uygulanması ile akreditasyon çalışmalarında zaman kazanılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedeflenmiştir.

Paketimiz;

  • TS EN ISO/IEC 17025 ile uyumlu bir kalite el kitabı, prosedürler, Örnek SOP (Deney ve Kalibrasyon için), talimatlar, listeler, planlar ve formları içerir.
  • Örnek Metod Validasyonu Raporları ve Ölçüm Belirsizliği Raporlarını içerir.
  • TS EN ISO/IEC 17025 standardının tüm bölümlerini ve alt bölümlerini içerir.
  • TS EN ISO/IEC 17025 standardını temel bazda tanımlar, aşırı dökümantasyon yükünden sizi korur.
  • Döküman başlıkları standard ile uyumludur.
  • MS Word Formatında hazırlanmıştır ve CD ortamına kayıt edilmiştir.

 

Fiyat Teklifi Almak için tıklayınız.